Accepteer cookies om deze inhoud in te laden.

Scroll en ontdek Made By Us

Made By Us bestaat uit de volgende fases:

 • Beijing
  28 en 29 september 2013 – workshops tijdens de Beijing Design Week in het China Millennium Monument Museum of Digital Arts (CMoDA), Beijing. 
   
 • Nederland
  7 oktober en 7 november 2013 – besloten expertbijeenkomsten
  7 november 2013 – publieke avond in Het Nieuwe Instituut
   
 • Shenzhen
  6 december 2013 -16 maart 2014 – tentoonstelling tijdens de Bi-City Biennale of Urbanism/Architecture 2013. 

Verslagen en resultaten zijn te lezen op de website van The Mobile City


Achtergrond

De uitdaging zinvolle nieuwe bestemmingen te vinden voor voormalige industriële bouwwerken, is in China misschien wel urgenter dan elders vanwege het grote aantal (zware) industriële fabrieksgebouwen. Maar ook andere oorzaken zoals vraagfluctuaties in de internationale economie, verschuivingen in arbeids- en milieuwetgeving en de hoge mobiliteit van de arbeidsbevolking, maken frequente aanpassing en snelle herbestemming van onroerend goed noodzakelijk.

Net als elders zijn digitale middelen alomtegenwoordig in de Chinese stedelijke omgeving, zoals mobiele telefoons, draadloze netwerken, RFID kaarten, mobiele spelletjes, locatiegebaseerde diensten, etc. Hoe kunnen wij digitale mediatechnologie inzetten voor de herbestemming van post-industrieel erfgoed? Kunnen wij het publiek bewuster maken van de ruimtelijke, functionele en sociale kwaliteiten van deze constructies? En belangrijker, kunnen wij (tijdelijke) nieuwe media-toepassingen bedenken die mensen actief betrekken als eigenaar en als maker in plaats van alleen maar als toeschouwer of gebruiker?

Het Nieuwe Instituut wil een bijdrage leveren aan het debat over smart cities – niet alleen in China maar ook in andere landen – door te focussen op eigenaarschap als vertrekpunt voor design. Hierbij willen wij het begrip eigenaarschap niet gebruiken in de exclusieve betekenis van het woord (als bezit) maar in de inclusieve betekenis, zoals de mate waarin stadsbewoners verantwoordelijkheid voelen voor en zich betrokken voelen bij hun omgeving,  hun medeburgers en veranderende stedelijke omstandigheden. De vraag is hoe wij nieuwe groepen kunnen aanspreken en laten reageren op collectief gedeelde problemen in de stedelijke omgeving?

Het Nieuwe Instituut en The Mobile City zetten met Made By Us de dialoog voort over de toekomst van de Smart City die is opgestart tijdens de conferentie Design the Hybrid City in Shanghai tijdens de wereldtentoonstelling in 2010. Made By Us wordt deels gesubsidieerd door het Stimuleringsfonds voor Creatieve Industrie.

06/12/2013 – 16/03/2014